12. Μέρος 1ο. κεφ.12ο. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ..

12. foucault.μ1. 12ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

12. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ..

12.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΗ ΕΧΟΥΣΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ..

12.2 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΓΩΝ..

12.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΩΝΑ..

12.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

images_193