18. Μέρος 1ο. κεφ.18ο. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ..

18. foucault.μ1. 18ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

18. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ..

18.1 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ..

18.2 ΠΟΛΕΜΙΚΗ..

images_264