26. Μέρος 2ο. (4) Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ FOUCAULT ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.Α. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ..

26. μ2. (4).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(4) Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ FOUCAULT ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. Α. ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ..

Για τις Θεωρητικές Σχέσεις Foucault – Πουλαντζά.

«Διάχυση της Επιστημολογίας στην Πολιτική».

Και πάλι: για τις Θεωρητικές Αντιστοιχίες Foucault – Πουλαντζά.

images_044