28. Μέρος 2ο. (6) Νεο- ή Μετα-ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ; ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ..

28. μ2. (6).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(6) Νεο- ή Μετα-ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ; ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ..

Ενάντια στον “νεο-αναρχικό”, “μηδενιστή” Foucault

“Ουσιοκρατία” και “Αναγωγισμός”;

Πολιτική της Καθημερινής Ζωής. Ριζικός Καταργητισμός;

Ο Κ. Καστοριάδης αναφέρεται στην Παντοδύναμη Εξουσία.

Κριτική από την πλευρά του “Κοινωνικού Αναρχισμού”.

Η Υπόθεση ενός “μετα-δομιστικού αναρχισμού”.

Κριτική στον ακραίο νομιναλισμό και αναρχισμό του Foucault

images_215