30. Μέρος 2ο. (8) Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ DELEUZE ΓΙΑ ΤΟΝ FOUCAULT.

30. μ2. (8).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(8) Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ DELEUZE ΓΙΑ ΤΟΝ FOUCAULT.

α. Για τον “Θάνατο του Ανθρώπου”.

β. Απόλαυση και Επιθυμία.

γ. Ο Foucault ως “Χαρτογράφος”.

δ. Δυνάμεις και Στρατηγικές.

deleuze-foucault