4. Μέρος 1ο. κεφ.4ο. NIETZSCHE: ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ..

4. foucault.μ1. 4ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

4. NIETZSCHE: ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ..

4.1 ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ.

4.1.1 Ένα Παράδειγμα Γενεαλογικής Έρευνας- Pierre Riviere.

4.2 Η ΔΙΑΠΑΛΗ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ..

4.3 Ο FOUCAULT ΓΙΑ ΤΟΝ NIETZSCHE: ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ..

4.3.1 Η Αναζήτηση της Προέλευσης. Ερμηνείες και Συμβάντα.

4.3.2 Παραδοσιακή και “Εμπράγματη Ιστορία”. Βούληση για Γνώση.

images_190