33. Μέρος 3ο. Βιβλιογραφία (05/2010). η πολιτική του Michel Foucault

33. μ3. (βιβλιογραφία).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 3ο

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. FOUCAULT.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ MICHEL FOUCAULT  1954-1984 

A) Οι Δημοσιεύσεις-Εκδόσεις.

B) Άλλα Κείμενα.

C) Έρευνες που διεξήχθησαν κάτω από την διεύθυνση του Foucault

Διαλέξεις στο College De France, 1970-1984.

Ειδικά Αφιερώματα για τον Foucault

Βασικές Βιογραφίες (M. Foucault)

M. Foucault: Συνεντεύξεις και άλλα Κείμενα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ- κείμενα για τον M. Foucault

ΒΙΒΛΙΑ για τον M. Foucault

JOURNALS – Άρθρα για τον M. Foucault

‘Foucault Studies’ Journal

Michel Foucault – Ελληνικές Μεταφράσεις.

images

31. Μέρος 2ο. (9) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ..

31. μ2. (9).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(9) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ..

α΄. Μετανεωτερικότητα – Βιο-πολιτική.

β΄. “Αυτοκρατορία” και Κοινωνία Ελέγχου.

γ΄. Ουμανισμός μετά τον “Θάνατο του Ανθρώπου”.

δ΄. Οριζόντια Θέση των Κυκλωμάτων Ελέγχου.

Παρέκβαση: Foucault, βιο-πολιτική και “Homo Sacer”.

foucault.stencil1

30. Μέρος 2ο. (8) Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ DELEUZE ΓΙΑ ΤΟΝ FOUCAULT.

30. μ2. (8).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(8) Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ DELEUZE ΓΙΑ ΤΟΝ FOUCAULT.

α. Για τον “Θάνατο του Ανθρώπου”.

β. Απόλαυση και Επιθυμία.

γ. Ο Foucault ως “Χαρτογράφος”.

δ. Δυνάμεις και Στρατηγικές.

deleuze-foucault

29. Μέρος 2ο. (7) FOUCAULT ΚΑΙ MARX..

29. μ2. (7).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(7) FOUCAULT ΚΑΙ MARX..

Σχέσεις Παραγωγής και Πειθαρχική Εξουσία.

“Κριτικός Ρεαλισμός” και Foucault

Συνάρθρωση Θετικισμού και Μηδενισμού;

Επανάσταση στην ιστοριογραφία.

Ταλάντευση μεταξύ Μοιρολατρίας και Βολονταρισμού;

Μινιμαλιστική Επανάσταση Αισθητικής Υφής;

Υπάρχει τελικά μια πολιτική του Foucault;

Η Φιλοσοφική-Δημοσιογραφική Κάλυψη της Ιρανικής Επανάστασης.

1968 – “Προβληματοποίηση” του Μαρξισμού;

Για την Κοινωνία του Ελέγχου.

images_220

28. Μέρος 2ο. (6) Νεο- ή Μετα-ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ; ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ..

28. μ2. (6).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(6) Νεο- ή Μετα-ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ; ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ..

Ενάντια στον “νεο-αναρχικό”, “μηδενιστή” Foucault

“Ουσιοκρατία” και “Αναγωγισμός”;

Πολιτική της Καθημερινής Ζωής. Ριζικός Καταργητισμός;

Ο Κ. Καστοριάδης αναφέρεται στην Παντοδύναμη Εξουσία.

Κριτική από την πλευρά του “Κοινωνικού Αναρχισμού”.

Η Υπόθεση ενός “μετα-δομιστικού αναρχισμού”.

Κριτική στον ακραίο νομιναλισμό και αναρχισμό του Foucault

images_215

27. Μέρος 2ο. (5) ΕΞΟΥΣΙΑ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ..

27. μ2. (5).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(5) ΕΞΟΥΣΙΑ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ..

Η Ελευθερία είναι μια Κατάσταση Σχέσεων.

Για την έννοια του “πληβειακού” στοιχείου.

Συγκρότηση του Υποκειμένου.

Ανυπακοή και Οριακή Στάση.

Εξουσία, Αλήθεια και Ιδεολογία.

Αμφισβήτηση.

Πανοπτικόν.

Ιδεολογία, Επιστημολογία του Althusser και Πρακτικές λόγου.

Ιδεολογία και Σχηματισμοί λόγου.

Παρέκβαση: Επιστημονική Πρακτική και Φιλοσοφία κατά τον Althusser

images_191