27. Μέρος 2ο. (5) ΕΞΟΥΣΙΑ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ..

27. μ2. (5).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(5) ΕΞΟΥΣΙΑ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ..

Η Ελευθερία είναι μια Κατάσταση Σχέσεων.

Για την έννοια του “πληβειακού” στοιχείου.

Συγκρότηση του Υποκειμένου.

Ανυπακοή και Οριακή Στάση.

Εξουσία, Αλήθεια και Ιδεολογία.

Αμφισβήτηση.

Πανοπτικόν.

Ιδεολογία, Επιστημολογία του Althusser και Πρακτικές λόγου.

Ιδεολογία και Σχηματισμοί λόγου.

Παρέκβαση: Επιστημονική Πρακτική και Φιλοσοφία κατά τον Althusser

images_191

Advertisements

5. Μέρος 1ο. κεφ.5ο.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ..

5. foucault.μ1. 5ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ..

5.1 ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ “ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ”.

5.2 ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΟΝ NIETZSCHE..

images_217