29. Μέρος 2ο. (7) FOUCAULT ΚΑΙ MARX..

29. μ2. (7).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(7) FOUCAULT ΚΑΙ MARX..

Σχέσεις Παραγωγής και Πειθαρχική Εξουσία.

“Κριτικός Ρεαλισμός” και Foucault

Συνάρθρωση Θετικισμού και Μηδενισμού;

Επανάσταση στην ιστοριογραφία.

Ταλάντευση μεταξύ Μοιρολατρίας και Βολονταρισμού;

Μινιμαλιστική Επανάσταση Αισθητικής Υφής;

Υπάρχει τελικά μια πολιτική του Foucault;

Η Φιλοσοφική-Δημοσιογραφική Κάλυψη της Ιρανικής Επανάστασης.

1968 – “Προβληματοποίηση” του Μαρξισμού;

Για την Κοινωνία του Ελέγχου.

images_220

4. Μέρος 1ο. κεφ.4ο. NIETZSCHE: ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ..

4. foucault.μ1. 4ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

4. NIETZSCHE: ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ..

4.1 ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ.

4.1.1 Ένα Παράδειγμα Γενεαλογικής Έρευνας- Pierre Riviere.

4.2 Η ΔΙΑΠΑΛΗ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ..

4.3 Ο FOUCAULT ΓΙΑ ΤΟΝ NIETZSCHE: ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ..

4.3.1 Η Αναζήτηση της Προέλευσης. Ερμηνείες και Συμβάντα.

4.3.2 Παραδοσιακή και “Εμπράγματη Ιστορία”. Βούληση για Γνώση.

images_190