17. Μέρος 1ο. κεφ.17ο. Ο “ΕΙΔΙΚΟΣ” ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ..

17. foucault.μ1. 17ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

17. Ο “ΕΙΔΙΚΟΣ” ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ..

17.1 Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥ..

17.2 ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ..

17.3 ΡΙΖΙΚΗ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ – ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ..

17.4 ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ.

17.5 ΤΟ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΜΕΝΩΝ”.

44523-17