6. Μέρος 1ο. κεφ.6ο. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΝΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΑ..

6. foucault.μ1. 6ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

6. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΝΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΑ..

6.1 ‘ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ’ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ.

6.2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ..

6.2.1 “Λόγος” και Μορφές Ορθολογικότητας.

6.2.2 Αναλύοντας Ένα Καθεστώς Πρακτικών.

6.2.3 Οι Θεσμοί ως Προγράμματα: Επενέργειες στο Πραγματικό.

6.2.4 Γιατί μεριμνούμε για την αλήθεια;

6.2.5 Ενδεχομενικότητα και Πολυμέρεια των Αιτίων.

6.2.6 Ιστορία της Σκέψης και “Προβληματοποίηση”.

images_036