2. Μέρος 1ο. κεφ.2ο. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΛΑ, ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ..

2. foucault.μ1.2ο κεφ.pm

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΛΑ, ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ..

2.1 “ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ” ΚΑΙ “ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ”.

2.2 ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΤΡΕΛΑ..

2.3 Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.

2.3.1 Το Σώμα ως Αντικείμενο Ιατρικής Εξέτασης.

2.3.1.1 Η μετάβαση στο ιατρικό νοσοκομείο.

2.4 TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ “ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ”.

2.4.1 Εγκαθίδρυση της Τάξης. Οι Επιστήμες του Ανθρώπου.

2.4.2 “Επιστήμη” (Episteme)

2.5 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΟΓΟΥ, ΑΠΟΦΑΝΣΕΙΣ, ΑΡΧΕΙΑ..

2.5.1 Σχέσεις Ανάμεσα στα “συμβάντα λόγου”.

2.5.2 Έλλογες Πρακτικές και Πρακτικές “εκτός λόγου”.

2.6. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ..

2.6.1 Απελευθέρωση Απωθημένων ή Παραγωγή του Εαυτού;

2.6.2 Η Υπόθεση της Καταστολής.

2.6.3 Πειθαρχική Τεχνολογία της Εξομολόγησης – Γνώση του Υποκειμένου.

2.6.4 Το Σεξ Πολιτικός Στόχος και Αντικείμενο Διαχείρισης.

2.6.5 Η “Προβληματοποίηση” της Σεξουαλικότητας στην Αρχαιότητα.

2.6.5.1 Ιστορία της αλήθειας και γενεαλογία του ανθρώπου του ερωτικού πόθου

2.6.5.2 Τα αφροδίσια ως πεδίο ηθικής έγνοιας.

2.6.6 Εντατικοποίηση της Σχέσης με τον Εαυτό μας.

2.6.6.1 Ατομικισμός, και “επιμέλεια εαυτού”.

2.6.6.2 Συγκρότηση του ηθικού υποκειμένου της σεξουαλικής συμπεριφοράς

images_118