27. Μέρος 2ο. (5) ΕΞΟΥΣΙΑ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ..

27. μ2. (5).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(5) ΕΞΟΥΣΙΑ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ..

Η Ελευθερία είναι μια Κατάσταση Σχέσεων.

Για την έννοια του “πληβειακού” στοιχείου.

Συγκρότηση του Υποκειμένου.

Ανυπακοή και Οριακή Στάση.

Εξουσία, Αλήθεια και Ιδεολογία.

Αμφισβήτηση.

Πανοπτικόν.

Ιδεολογία, Επιστημολογία του Althusser και Πρακτικές λόγου.

Ιδεολογία και Σχηματισμοί λόγου.

Παρέκβαση: Επιστημονική Πρακτική και Φιλοσοφία κατά τον Althusser

images_191

23. Μέρος 2ο. ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ “ΧΡΗΣΕΙΣ” ΤΟΥ FOUCAULT. (1) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ NIETZSCHE..

23. μ2. (1).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ “ΧΡΗΣΕΙΣ” ΤΟΥ FOUCAULT.

(1) ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ NIETZSCHE..

Κριτική: Όψεις “Ανορθολογισμού”.

Εξέγερση των υποταγμένων γνώσεων.

Παρέκβαση: για τον Nietzsche.

(α) Προοπτικισμός.

(β) Θέληση για δύναμη.

(γ) Γενεαλογία.

(δ) Tο ασκητικό ιδεώδες και η επιστήμη.

Ο “Θετικισμός” του Foucault

Σχετικισμός Αναφορικά με την αλήθεια;

Αλήθεια και Απελευθέρωση.

Πολιτική Παρρησία και Προσωπική Αυτονομία.

images_207