31. Μέρος 2ο. (9) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ..

31. μ2. (9).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(9) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ..

α΄. Μετανεωτερικότητα – Βιο-πολιτική.

β΄. “Αυτοκρατορία” και Κοινωνία Ελέγχου.

γ΄. Ουμανισμός μετά τον “Θάνατο του Ανθρώπου”.

δ΄. Οριζόντια Θέση των Κυκλωμάτων Ελέγχου.

Παρέκβαση: Foucault, βιο-πολιτική και “Homo Sacer”.

foucault.stencil1

30. Μέρος 2ο. (8) Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ DELEUZE ΓΙΑ ΤΟΝ FOUCAULT.

30. μ2. (8).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(8) Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ DELEUZE ΓΙΑ ΤΟΝ FOUCAULT.

α. Για τον “Θάνατο του Ανθρώπου”.

β. Απόλαυση και Επιθυμία.

γ. Ο Foucault ως “Χαρτογράφος”.

δ. Δυνάμεις και Στρατηγικές.

deleuze-foucault