24. Μέρος 2ο. (2) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ..

24. μ2. (2).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(2) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ..

Ερωτήματα: Κανονιστικά Κριτήρια και Αγώνες Αντίστασης.

Η Προβληματική περί “Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”.

Ο Ακτιβισμός και οι Αξίες του Foucault. “Νέα Δικαιώματα”;

Η Έννοια της “μετα-μοντερνιστικής Πολιτικής”.

“Φιλελεύθεροι Είρωνες”.

Λειτουργισμός;

Παρατήρηση για τα Όρια μεταξύ Ισχύος και Εξουσίας.

Παρέκβαση: Υλικότητα του Έμφυλου Σώματος.

images_169