10. Μέρος 1ο. κεφ.10ο. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ..

10. foucault.μ1. 10ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

10. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ..

10.1 “ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ”, “ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ”.

10.2 ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ..

10.3 ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ – ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΑ..

images_182

Advertisements