9. Μέρος 1ο. κεφ.9ο. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ..

9. foucault.μ1. 9ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

9. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ..

9.1 «Πολεμάει κανείς για να νικήσει, όχι επειδή αυτό είναι δίκαιο».

9.2 ΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ “ΛΑΪΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ”.

9.2.1 Η Μορφή του Δικαστηρίου.

9.2.2 Ποινικό Σύστημα και Ταξική Πάλη.

9.2.2.1 “Νόμος και τάξη”.

9.2.3 “Ομολογία” και Θανατική Καταδίκη.

9.2.4 Ο Δικαστής ως Θεραπευτής.

9.2.5 “Υπόθεση Klaus Croissant”.

images_121