29. Μέρος 2ο. (7) FOUCAULT ΚΑΙ MARX..

29. μ2. (7).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(7) FOUCAULT ΚΑΙ MARX..

Σχέσεις Παραγωγής και Πειθαρχική Εξουσία.

“Κριτικός Ρεαλισμός” και Foucault

Συνάρθρωση Θετικισμού και Μηδενισμού;

Επανάσταση στην ιστοριογραφία.

Ταλάντευση μεταξύ Μοιρολατρίας και Βολονταρισμού;

Μινιμαλιστική Επανάσταση Αισθητικής Υφής;

Υπάρχει τελικά μια πολιτική του Foucault;

Η Φιλοσοφική-Δημοσιογραφική Κάλυψη της Ιρανικής Επανάστασης.

1968 – “Προβληματοποίηση” του Μαρξισμού;

Για την Κοινωνία του Ελέγχου.

images_220

11. Μέρος 1ο. κεφ.11ο. ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ – ΘΕΩΡΙΑ, ΚΟΜΜΑ, ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ..

11. foucault.μ1. 11ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

11. ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ – ΘΕΩΡΙΑ, ΚΟΜΜΑ, ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ..

11.1 Η ΕΠΙΡΡΟΗ NIETZSCHE ΚΑΙ MARX..

11.2 ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ..

11.2.1 Λαϊκή Μνήμη των Αγώνων.

11.3 ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

11.3.1 Προφητική Επιστήμη, Κρατική Φιλοσοφία.

11.4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ..

11.4.1 Άρνηση της Πολιτικής;

11.5 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ “ΚΟΜΜΑ” – Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ..

11.5.1 Η Μοναχική Όψη των Αγώνων.

11.5.2 Πολιτικά Κόμματα και Προβλήματα…

11.6 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ “ΑΔΥΝΑΜΟΥ ΚΡΙΚΟΥ”.

11.7 ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ..

11.7.1 Σχολή Φρανκφούρτης: Ανθρωπισμός Μαρξιστικού Τύπου;

11.7.2 Ιστορική Αναγκαιότητα.

11.7.3 Ιστορία των Μορφών Ορθολογικότητας.

11.8 ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ..

11.8.1 Ορθολογικότητα της Βίας.

11.9 ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.

11.9.1 Πολιτικοί και Ποινικοί Κατάδικοι στην Ε.Σ.Σ.Δ.

11.9.2 Ο Θεσμός του Gulag και η “Ερώτηση για το Gulag”.

11.9.3 Πολωνία: η Περίπτωση της “Αλληλεγγύης”.

images_202