31. Μέρος 2ο. (9) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ..

31. μ2. (9).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(9) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ..

α΄. Μετανεωτερικότητα – Βιο-πολιτική.

β΄. “Αυτοκρατορία” και Κοινωνία Ελέγχου.

γ΄. Ουμανισμός μετά τον “Θάνατο του Ανθρώπου”.

δ΄. Οριζόντια Θέση των Κυκλωμάτων Ελέγχου.

Παρέκβαση: Foucault, βιο-πολιτική και “Homo Sacer”.

foucault.stencil1

Advertisements

24. Μέρος 2ο. (2) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ..

24. μ2. (2).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(2) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ..

Ερωτήματα: Κανονιστικά Κριτήρια και Αγώνες Αντίστασης.

Η Προβληματική περί “Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”.

Ο Ακτιβισμός και οι Αξίες του Foucault. “Νέα Δικαιώματα”;

Η Έννοια της “μετα-μοντερνιστικής Πολιτικής”.

“Φιλελεύθεροι Είρωνες”.

Λειτουργισμός;

Παρατήρηση για τα Όρια μεταξύ Ισχύος και Εξουσίας.

Παρέκβαση: Υλικότητα του Έμφυλου Σώματος.

images_169