31. Μέρος 2ο. (9) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ..

31. μ2. (9).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(9) Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ..

α΄. Μετανεωτερικότητα – Βιο-πολιτική.

β΄. “Αυτοκρατορία” και Κοινωνία Ελέγχου.

γ΄. Ουμανισμός μετά τον “Θάνατο του Ανθρώπου”.

δ΄. Οριζόντια Θέση των Κυκλωμάτων Ελέγχου.

Παρέκβαση: Foucault, βιο-πολιτική και “Homo Sacer”.

foucault.stencil1

24. Μέρος 2ο. (2) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ..

24. μ2. (2).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(2) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ..

Ερωτήματα: Κανονιστικά Κριτήρια και Αγώνες Αντίστασης.

Η Προβληματική περί “Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”.

Ο Ακτιβισμός και οι Αξίες του Foucault. “Νέα Δικαιώματα”;

Η Έννοια της “μετα-μοντερνιστικής Πολιτικής”.

“Φιλελεύθεροι Είρωνες”.

Λειτουργισμός;

Παρατήρηση για τα Όρια μεταξύ Ισχύος και Εξουσίας.

Παρέκβαση: Υλικότητα του Έμφυλου Σώματος.

images_169