29. Μέρος 2ο. (7) FOUCAULT ΚΑΙ MARX..

29. μ2. (7).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(7) FOUCAULT ΚΑΙ MARX..

Σχέσεις Παραγωγής και Πειθαρχική Εξουσία.

“Κριτικός Ρεαλισμός” και Foucault

Συνάρθρωση Θετικισμού και Μηδενισμού;

Επανάσταση στην ιστοριογραφία.

Ταλάντευση μεταξύ Μοιρολατρίας και Βολονταρισμού;

Μινιμαλιστική Επανάσταση Αισθητικής Υφής;

Υπάρχει τελικά μια πολιτική του Foucault;

Η Φιλοσοφική-Δημοσιογραφική Κάλυψη της Ιρανικής Επανάστασης.

1968 – “Προβληματοποίηση” του Μαρξισμού;

Για την Κοινωνία του Ελέγχου.

images_220

28. Μέρος 2ο. (6) Νεο- ή Μετα-ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ; ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ..

28. μ2. (6).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(6) Νεο- ή Μετα-ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ; ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ..

Ενάντια στον “νεο-αναρχικό”, “μηδενιστή” Foucault

“Ουσιοκρατία” και “Αναγωγισμός”;

Πολιτική της Καθημερινής Ζωής. Ριζικός Καταργητισμός;

Ο Κ. Καστοριάδης αναφέρεται στην Παντοδύναμη Εξουσία.

Κριτική από την πλευρά του “Κοινωνικού Αναρχισμού”.

Η Υπόθεση ενός “μετα-δομιστικού αναρχισμού”.

Κριτική στον ακραίο νομιναλισμό και αναρχισμό του Foucault

images_215