24. Μέρος 2ο. (2) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ..

24. μ2. (2).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(2) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ..

Ερωτήματα: Κανονιστικά Κριτήρια και Αγώνες Αντίστασης.

Η Προβληματική περί “Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων”.

Ο Ακτιβισμός και οι Αξίες του Foucault. “Νέα Δικαιώματα”;

Η Έννοια της “μετα-μοντερνιστικής Πολιτικής”.

“Φιλελεύθεροι Είρωνες”.

Λειτουργισμός;

Παρατήρηση για τα Όρια μεταξύ Ισχύος και Εξουσίας.

Παρέκβαση: Υλικότητα του Έμφυλου Σώματος.

images_169

13. Μέρος 1ο. κεφ.13ο. ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ..

13. foucault.μ1. 13ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

13. ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ..

13.1 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΝΩΝ..

13.1.1 Υπερ- και Πεσιμιστικός Ακτιβισμός.

13.2 “ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ” ΚΑΙ “ΠΑΡΑΛΥΣΗ”.

13.3 “ΠΛΗΒΕΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ”.

13.4 Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ “ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ” ΚΑΙ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΩΝ..

13.4.1 “Ειδικοί Αγώνες” και Προλεταριακή Πάλη.

13.5 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ..

13.5.1 Η Ελευθερία Είναι μια Πρακτική.

images_238