8. Μέρος 1ο. κεφ.8ο. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ..

8. foucault.μ1. 8ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ..

8.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ.

8.1.1 Μετασχηματισμός των Μορφών Τιμωρίας.

8.1.1.1 Ο ποινικός βασανισμός.

8.1.1.2 Τιμωρία και μεταρρυθμίσεις.

8.1.1.3 Η φιγούρα του εγκληματία ήρωα.

8.2 ΟΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ..

8.2.1 Πανοπτισμός: μια Μόνιμη Κατάσταση Ορατότητας.

8.2.2 Όχι ‘Κοινωνία του Θεάματος’, αλλά της ‘Επιτήρησης’

8.2.3 “Πειθαρχικοποίηση” των Κοινωνιών.

8.2.4 “Παρακράτηση-Βία”, “Ηπιότητα -Παραγωγή-Κέρδος”.

8.2.5 Το Στρατιωτικό Μοντέλο για την Κοινωνία.

8.3 “ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ” – ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΑΚΟΥΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ..

8.3.1 Η Πειθαρχική Κατανομή: “κελιά”, “θέσεις”, “σειρές”.

8.3.2 Ο Πειθαρχικός Χρόνος.

8.3.3 Αφανής τέχνη του φωτός – γεωμετρία και επιτήρηση.

8.3.4 Σύνθεση των Δυνάμεων.

8.3.5 Μικροσυστήματα Ποινών: “Κανονικοποίηση”.

8.3.6 Συνδυασμός Επιτήρησης-Κανονικοποίησης: η Εξέταση.

8.4 ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ..

8.5 Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

8.6 “ΚΑΘΕΙΡΚΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ”.

8.7 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ.

8.7.1 Ομάδα Αντιπληροφόρησης για τις Φυλακές (G.I.P.)

8.7.2 Ποινικοί Κατάδικοι και Προλεταριακά Κινήματα.

8.7.3 Φυλακή, μια Ιατρο-Δικαστική Επικράτεια.

8.7.4 Ψυχιατρικοποίηση της Καθημερινής Ζωής.

8.7.5 Απόρριψη των Ουτοπιών;

images_090