27. Μέρος 2ο. (5) ΕΞΟΥΣΙΑ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ..

27. μ2. (5).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(5) ΕΞΟΥΣΙΑ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ..

Η Ελευθερία είναι μια Κατάσταση Σχέσεων.

Για την έννοια του “πληβειακού” στοιχείου.

Συγκρότηση του Υποκειμένου.

Ανυπακοή και Οριακή Στάση.

Εξουσία, Αλήθεια και Ιδεολογία.

Αμφισβήτηση.

Πανοπτικόν.

Ιδεολογία, Επιστημολογία του Althusser και Πρακτικές λόγου.

Ιδεολογία και Σχηματισμοί λόγου.

Παρέκβαση: Επιστημονική Πρακτική και Φιλοσοφία κατά τον Althusser

images_191

8. Μέρος 1ο. κεφ.8ο. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ..

8. foucault.μ1. 8ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ..

8.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ.

8.1.1 Μετασχηματισμός των Μορφών Τιμωρίας.

8.1.1.1 Ο ποινικός βασανισμός.

8.1.1.2 Τιμωρία και μεταρρυθμίσεις.

8.1.1.3 Η φιγούρα του εγκληματία ήρωα.

8.2 ΟΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ..

8.2.1 Πανοπτισμός: μια Μόνιμη Κατάσταση Ορατότητας.

8.2.2 Όχι ‘Κοινωνία του Θεάματος’, αλλά της ‘Επιτήρησης’

8.2.3 “Πειθαρχικοποίηση” των Κοινωνιών.

8.2.4 “Παρακράτηση-Βία”, “Ηπιότητα -Παραγωγή-Κέρδος”.

8.2.5 Το Στρατιωτικό Μοντέλο για την Κοινωνία.

8.3 “ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ” – ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΑΚΟΥΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ..

8.3.1 Η Πειθαρχική Κατανομή: “κελιά”, “θέσεις”, “σειρές”.

8.3.2 Ο Πειθαρχικός Χρόνος.

8.3.3 Αφανής τέχνη του φωτός – γεωμετρία και επιτήρηση.

8.3.4 Σύνθεση των Δυνάμεων.

8.3.5 Μικροσυστήματα Ποινών: “Κανονικοποίηση”.

8.3.6 Συνδυασμός Επιτήρησης-Κανονικοποίησης: η Εξέταση.

8.4 ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ..

8.5 Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

8.6 “ΚΑΘΕΙΡΚΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ”.

8.7 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ.

8.7.1 Ομάδα Αντιπληροφόρησης για τις Φυλακές (G.I.P.)

8.7.2 Ποινικοί Κατάδικοι και Προλεταριακά Κινήματα.

8.7.3 Φυλακή, μια Ιατρο-Δικαστική Επικράτεια.

8.7.4 Ψυχιατρικοποίηση της Καθημερινής Ζωής.

8.7.5 Απόρριψη των Ουτοπιών;

images_090