29. Μέρος 2ο. (7) FOUCAULT ΚΑΙ MARX..

29. μ2. (7).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(7) FOUCAULT ΚΑΙ MARX..

Σχέσεις Παραγωγής και Πειθαρχική Εξουσία.

“Κριτικός Ρεαλισμός” και Foucault

Συνάρθρωση Θετικισμού και Μηδενισμού;

Επανάσταση στην ιστοριογραφία.

Ταλάντευση μεταξύ Μοιρολατρίας και Βολονταρισμού;

Μινιμαλιστική Επανάσταση Αισθητικής Υφής;

Υπάρχει τελικά μια πολιτική του Foucault;

Η Φιλοσοφική-Δημοσιογραφική Κάλυψη της Ιρανικής Επανάστασης.

1968 – “Προβληματοποίηση” του Μαρξισμού;

Για την Κοινωνία του Ελέγχου.

images_220

8. Μέρος 1ο. κεφ.8ο. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ..

8. foucault.μ1. 8ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

8. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ..

8.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ.

8.1.1 Μετασχηματισμός των Μορφών Τιμωρίας.

8.1.1.1 Ο ποινικός βασανισμός.

8.1.1.2 Τιμωρία και μεταρρυθμίσεις.

8.1.1.3 Η φιγούρα του εγκληματία ήρωα.

8.2 ΟΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ..

8.2.1 Πανοπτισμός: μια Μόνιμη Κατάσταση Ορατότητας.

8.2.2 Όχι ‘Κοινωνία του Θεάματος’, αλλά της ‘Επιτήρησης’

8.2.3 “Πειθαρχικοποίηση” των Κοινωνιών.

8.2.4 “Παρακράτηση-Βία”, “Ηπιότητα -Παραγωγή-Κέρδος”.

8.2.5 Το Στρατιωτικό Μοντέλο για την Κοινωνία.

8.3 “ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ” – ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΑΚΟΥΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ..

8.3.1 Η Πειθαρχική Κατανομή: “κελιά”, “θέσεις”, “σειρές”.

8.3.2 Ο Πειθαρχικός Χρόνος.

8.3.3 Αφανής τέχνη του φωτός – γεωμετρία και επιτήρηση.

8.3.4 Σύνθεση των Δυνάμεων.

8.3.5 Μικροσυστήματα Ποινών: “Κανονικοποίηση”.

8.3.6 Συνδυασμός Επιτήρησης-Κανονικοποίησης: η Εξέταση.

8.4 ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ..

8.5 Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

8.6 “ΚΑΘΕΙΡΚΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ”.

8.7 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ.

8.7.1 Ομάδα Αντιπληροφόρησης για τις Φυλακές (G.I.P.)

8.7.2 Ποινικοί Κατάδικοι και Προλεταριακά Κινήματα.

8.7.3 Φυλακή, μια Ιατρο-Δικαστική Επικράτεια.

8.7.4 Ψυχιατρικοποίηση της Καθημερινής Ζωής.

8.7.5 Απόρριψη των Ουτοπιών;

images_090