20. Μέρος 1ο. κεφ.20ο. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΗΘΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΖΩΗ..

20. foucault.μ1. 20ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

20. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΗΘΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΩΣ ΖΩΗ..

20.1 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ..

20.2 ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ.

20.3 Ο ΒΙΟΣ ΩΣ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ.

20.3.1 Να Αρνηθούμε Αυτό που Είμαστε.

images_212