30. Μέρος 2ο. (8) Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ DELEUZE ΓΙΑ ΤΟΝ FOUCAULT.

30. μ2. (8).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(8) Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ DELEUZE ΓΙΑ ΤΟΝ FOUCAULT.

α. Για τον “Θάνατο του Ανθρώπου”.

β. Απόλαυση και Επιθυμία.

γ. Ο Foucault ως “Χαρτογράφος”.

δ. Δυνάμεις και Στρατηγικές.

deleuze-foucault

12. Μέρος 1ο. κεφ.12ο. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ..

12. foucault.μ1. 12ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

12. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ..

12.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΗ ΕΧΟΥΣΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ..

12.2 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΓΩΝ..

12.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΩΝΑ..

12.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

images_193