3. Μέρος 1ο. κεφ.3ο. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ COLLÈGE DE FRANCE..

3. foucault.μ1. 3ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

3. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ COLLÈGE DE FRANCE..

3.1 L’ORDRE DU DISCOURS (1970)

3.1.1 Διαδικασίες Αποκλεισμού.

3.1.2 Εσωτερικές Διαδικασίες Ελέγχου: το Σχόλιο, ο Δημιουργός.

3.1.3 Οι “Κλάδοι Γνώσης”.

3.1.4 Οι Όροι Χρήσης του λόγου.

3.2 LA SOCIÉTÉ PUNITIVE (1972-1973)

3.3 LE POUVOIR PSYCHIATRIQUE (1973-1974)

3.4 LES ANORMAUX (1974-1975)

3.5 IL FAUT DÉFENDRE LA SOCIÉTÉ (1975-1976)

3.5.1 Ο ιστορικο-πολιτικός λόγος περί πολέμου.

3.5.2 Εξέγερση των υποταγμένων γνώσεων.

3.5.3 Εξουσία, οικονομία, πολιτική.

3.5.4 Η θεωρία της κυριαρχίας.

3.5.5 Ο ιστορικο-πολιτικός λόγος για τον πόλεμο.

3.5.6 Διαλεκτική, φυλετική θεωρία και ταξική πάλη.

3.5.7 Ο λόγος του φυλετικού πολέμου ως αντι-ιστορία.

3.5.8 Ο επαναστατικός λόγος.

3.5.9 Γενεαλογία των γνώσεων και διαφωτισμός.

3.5.10 “Βιοπολιτική” και κοινωνία της τυποποίησης.

3.5.11 Σοσιαλισμός και “ρατσισμός”.

3.6 SECURITY, TERRITORY, POPULATION (1977-1978)

3.6.1 “Κυβερνητικότητα”.

3.6.2 Μπορούμε να περάσουμε στο “έξω από το κράτος”;

3.6.3 “Λόγος του Κράτους” και “Πληθυσμός”.

3.6.4 Αντιστάσεις στην διαγωγή.

3.7 NAISSANCE DE LA BIOPOLITIQUE (1978-1979)

3.7.1 Γερμανικός και Αμερικανικός Φιλελευθερισμός.

3.7.2 Ελευθερία και η αλήθεια της αγοράς.

3.7.3 “Genealogy of regimes of veridiction”.

Παρέκβαση 1: Δεν υφίσταται σοσιαλιστική κυβερνητικότητα.

Παρέκβαση 2: Το πρόβλημα της “επιβίωσης του καπιταλισμού”.

3.7.4 “Φοβία του Κράτους”, “Κομματική Κυβερνητικότητα”.

images_008