27. Μέρος 2ο. (5) ΕΞΟΥΣΙΑ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ..

27. μ2. (5).η πολιτική του Michel Foucault.pm

Μέρος 2ο

(5) ΕΞΟΥΣΙΑ/ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ – ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ..

Η Ελευθερία είναι μια Κατάσταση Σχέσεων.

Για την έννοια του “πληβειακού” στοιχείου.

Συγκρότηση του Υποκειμένου.

Ανυπακοή και Οριακή Στάση.

Εξουσία, Αλήθεια και Ιδεολογία.

Αμφισβήτηση.

Πανοπτικόν.

Ιδεολογία, Επιστημολογία του Althusser και Πρακτικές λόγου.

Ιδεολογία και Σχηματισμοί λόγου.

Παρέκβαση: Επιστημονική Πρακτική και Φιλοσοφία κατά τον Althusser

images_191

13. Μέρος 1ο. κεφ.13ο. ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ..

13. foucault.μ1. 13ο κεφ.pm

Μέρος 1ο

13. ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ..

13.1 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΝΩΝ..

13.1.1 Υπερ- και Πεσιμιστικός Ακτιβισμός.

13.2 “ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ” ΚΑΙ “ΠΑΡΑΛΥΣΗ”.

13.3 “ΠΛΗΒΕΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ”.

13.4 Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ “ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ” ΚΑΙ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΩΝ..

13.4.1 “Ειδικοί Αγώνες” και Προλεταριακή Πάλη.

13.5 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ..

13.5.1 Η Ελευθερία Είναι μια Πρακτική.

images_238